בעזרת שימוש במערכות הטכנולוגיות המתקדמות בעולם אני מנתח כל אימון בודד וכן את ההשפעה של האימונים לאורך זמן. בצורה זו אפשר לראות אם תוכנית האימונים עובדת ואם אתה מתקדם למטרה שלך