מה מאט אותנו

מה מאט אותנו

רוב הבלוג עוסק בכיצד נוכל להפוך לרוכבים טובים ומהירים יותר בעזרת שיפור הכושר הגופני שלנו כאשר הנושא המרכזי הוא בהגדלת המנוע שלנו בעזרת אימונים נכונים. בסדרה הנוכחית אכתוב אודות הצד השני של המשוואה: מהם הדברים שמאטים אותנו ואילו כוחות פועלים נגדינו ברכיבה. במסגרת זו, אגע בחשיבות של אווירודינמיקה, התנגדות גלגול, משקל ציוד ועוד. כחלק מכך אסביר כמה וואטים אנו יכולים לחסוך על ידי בחירה נכונה של ציוד וכן בדרכים אחרות שיכולות להפחית את הכוחות הפועלים נגדינו.