אינטרוואלים קצרים או ארוכים?

לאחרונה נערך מחקר באוניברסיטת לילהאמר שבנורבגיה שבדק את ההשפעה של אימוני אינטרוולים קצרים ועצימים מאד של שלוש דקות בהשוואה למקביליהם הארוכים יותר של החמש דקות. בניגוד להרבה מחקרים אחרים, במחקר זה נבדקו רוכבי אופניים מאומנים עד מאומנים מאד. מטרת המחקר